- Raudaskylän Kristillinen Opisto
Hankkeet > Päättyneet hankkeet > Nordplus
INNOSTA-MOTIVOI-TOIMI YHDESSÄ on Nordplus-hanke, jonka tarkoituksena on kouluyhteistyön edistäminen Baltian maiden koulujen välillä. Hankkeessa ovat mukana Raudaskylän lukion lisäksi koulut Latviasta, Liettuasta ja Virosta. Hankeaika on syyskuu 2015 - kesäkuu 2017.
 
Hankkeen aikana kehitetään menetelmiä, joilla motivoidaan ja osallistetaan nuoria opiskeluun ja luodaan oppimista tukevia opetusmateriaaleja. Pääkohderyhmänä ovat nuoret, joilla sosiaalisten syiden vuoksi on riski koulun keskeytymiseen.
 
Hankkeen toimiin kuuluvat opettajien kansainväliset seminaarit  kumppanikouluihin tutustumaan kouluilla tehtävään kehittämistyöhön. Matkaa edeltää aina omassa oppilaitoksessa oppilaiden kanssa käyty teematyöskentely etukäteen sovituista yhteisistä aihepiireistä. Töiden tulokset ja pohdinnat esitellään seminaareissa. Yhteinen jakaminen vertaisryhmän kesken mahdollistaa palautteen saamisen,  osaamisen, kokemusten ja käytännön ratkaisujen jakamisen kumppanikoulujen kehittämistyön tueksi.
 
Hankkeen yhteyshenkilö Jussi Kangasluoma
                                     jussi.kangasluoma@rko.fi