Raudaskylän Kristillinen Opisto | Lastensuojelu - Raudaskylän Kristillinen Opisto
Hankkeet > Päättyneet hankkeet > Lastensuojelu

Lastensuojelu (hanke päättynyt)

Teemme jälleen yhteismatkan Sijaishuollon päiville Tampereelle 30.9 - 2.10.2013, lähtö opiston pihalta klo 15.00, majoitus ja bussimatka.Ilmoittaudu 15.8.2013 mennessä info@rko.fi puh. (08) 4276200 a) 1hh + matka 320 eur/hlö  b) 2hh 230 eur/hlö
 
Varsinaisille päiville osallistuminen tapahtuu www.lskl.fi sivustojen kautta, huom! kesäkuun loppuun mennessä osallistumismaksusta alennus.
 
terveisin Riitta Prittinen-Maarala

 
VOITTO – voimaa lastensuojelutyöhön -hankkeet ovat liittyneet Raudaskylän Kristilliselle Opistolle myönnettyyn työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään vuodesta 2006 alkaen.

Hankkeiden aikana järjestettiin koulutuksia lastensuojeluyksiköiden, kuntasektorin ja kolmannen sektorin työntekijöille. Yhteistyötä eri sektoreiden välillä edistettiin mm. aamukahvitilaisuuksilla ja yhteismatkoilla valtakunnallisille lastensuojelupäiville.

Voitto5-hankkeen tavoitteena on ollut luoda sosiaalipedagogiikkaan pohjaava kasvu- ja oppimisympäristö sekä luoda moniammatillinen verkosto eri tahojen lastensuojelutoimijoille.

Voitto-hankkeiden kautta verkosto on laajentunut seuraaviin toimijoihin:
- Sosiaaliala, lastensuojelu
- Kasvatusala, perhetyö
- Kolmas sektori, vapaaehtoistyö
- Sivistystoimi, yläasteen yhteyshenkilöt, oppilashuolto

Hankkeissa on pyritty löytämään menetelmiä, joilla kehittää vuorovaikutustaitoja sekä opetella arjen taitoja ja ongelmien käsittelemistä opintojen yhteydessä.

VOITTO – voimaa lastensuojelutyöhön hankkeet 1-4 olivat opetushallituksen rahoittamia, VOITTO5 -hanke Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen rahoittama.

Voitto-hankkeiden päätyttyä (2006-2011) jatkamme yhteistyötä kumppaneiden kanssa koulutuksien, tapahtumien ja matkojen muodossa.