Raudaskylän Kristillinen Opisto | Laku - Raudaskylän Kristillinen Opisto
Hankkeet > Päättyneet hankkeet > Laku

Laku

Laitteet kuntoon -hankkeen tavoitteena on

- ajanmukaisen projekti-oppimisen tilan ja tieto- ja viestintäteknologian varustaminen
- projekti- ja yhteistoiminnallisen oppimisen lisääminen internaattiympäristössä
- erilaisten oppijoiden tukeminen monipuolisia opiskelu- ja opetusmenetelmiä tukemalla
- aikaan ja paikkaan sitomattoman opiskelun kehittäminen
- opiskelijoiden tietoteknisten valmiuksien parantaminen esimerkiksi tulevia ylioppilaskirjoituksia varten
- kehittää opiskelija-arviointia monipuolisia opetusmenetelmiä, oppimisympäristöjä sekä ajanmukaisia työpajoja hyödyntäen