Raudaskylän Kristillinen Opisto | Lake-hankkeet - Raudaskylän Kristillinen Opisto
Hankkeet > Päättyneet hankkeet > Lake-hankkeet

LAKE -projekti

Lake-projektit (Lake1, Lake2 ja Lake3) ovat opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa, vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämistavoitteita toteuttavaa toimintaa.

Tavoitteena on kehittää Rauskilla toimivan kymppiluokan rinnalle vaihtoehtoinen väylä Pajakymppi. Pajakympin tavoitteena on nuorten aktivoiminen ja herääminen kantamaan vastuuta omasta elämästään. Näin ollen yksi tavoite on lisäarvon tuominen nivelvaiheessa elävän opiskelijan opintoihin käytännön toiminnan ja elämänhallinnan taitojen avulla. Kevään 2011 aikana syntyneitä toimintamalleja ja pajakympin sisältöjä pilotoidaan olemassa olevan kymppiluokan puitteissa. Pidemmän aikavälin tavoitteena on nuorten osallistaminen ja saattaminen aktiivisiksi kansalaisiksi.

Lisätietoja:

Kati Säily, p. 050 3622 273.