Raudaskylän Kristillinen Opisto | Kansainvälisyys - Raudaskylän Kristillinen Opisto
Hankkeet > Päättyneet hankkeet > Kansainvälisyys

Kansainvälisyys

Raudaskylän Kristillinen opisto on mukana kansainvälisessä hankkeessa kahdeksan muun eurooppalaisen koulun kanssa. New Leader, New Management, New School: To get better at School on Cimon tukema oppilaitosten välinen hanke, joka suuntaa kansainvälisen keskustelun koulun hallinnon ja opetuksen aktiiviseen kehittämiseen.

Hankkeen tavoitteet koskevat sekä oppilaitoksen johtoa, opettajia että opiskelijoita. Keskeisiä teemoja ovat oppilaitoksen strategiatyö, ryhmädynamiikka, sosiaaliset taidot sekä, tunneälyn ja tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa ja kansainvälistymisessä.

Comenius-hanke tukee Raudaskylän kristillisen opiston kestävän kehityksen arvopohjaista työskentelyä. Oppilaitoksen tavoitteena on tukea kestävää kehitystä paikallisesti ja globaalisti. Hanke on opiskelijoille ja koko henkilöstölle EU-kansalaiskoulutusta ja kansainvälisyyskoulutusta parhaimmillaan.

Hankkeessa on mukana yhdeksän eurooppalaista koulua tai koulutusorganisaatiota. Italia toimii hankkeen koordinoijana. Hanke alkaa elokuussa 2012 ja päättyy kesällä 2014. Cimo (kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio) myönsi Raudaskylän kristilliselle opistolle 20.000 euron tukisumman hankkeen kuluihin.

Comenius on Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma kouluille. Comenius-ohjelman avulla tuetaan eurooppalaisten koulujen yhteistyötä ja niiden välistä oppilas- ja henkilökuntavaihtoa. Ohjelman tavoitteena on auttaa nuoria ja opetushenkilöstöä ymmärtämään Euroopan kulttuurien ja kielten monimuotoisuutta sekä näiden arvoa. Ohjelma auttaa nuoria saavuttamaan henkilökohtaisen kehittymisen, työllistymisen ja aktiivisen kansalaisuuden edellyttämät perustiedot ja taidot.

http://www.cimo.fi >

Lue blogista >> kokemuksia Comenius-yhteistyöstämme!

Lisätietoja:

Rehtori Jukka Hautala p. 050 3442 796.
Lehtori Jussi Kangasluoma p. 050 4115 285.