- Raudaskylän Kristillinen Opisto
KAIKU-koulut maailmankansalaisuuteen kasvattamassa
 
 
 
KAIKU on ulkoministeriön rahoittama viestintä- ja globaalikasvatushanke. Hankkeen tavoitteena on edistää kriittistä maailmankansalaisuutta koulutus-, kasvatus- ja tiedotustoiminnan avulla. Yhteistoimintamme kehitysmaan koulun kanssa perustuu kestävän kehityksen mukaisesti tasavertaiseen kumppanuuteen.
 
 
Hankkeen aikana Raudaskylän ja Ylivieskan lukioiden sekä tansanialaisen koulun opiskelijat työskentelevät yhteisten teemojen ja oppimistehtävien parissa. Kumppanikoulumme on Ngarenanyukin secondary school Arushasta.
Pohdimme energiataloutta, ilmastonmuutoksen vaikutuksia maatalouteen ja muuttoliikkeeseen niin paikallisesti kuin alueellisestikin. Perehdymme ihmisoikeuskysymyksiin; tasavertaisiin koulunkäyntimahdollisuuksiin, vammaisten ihmisten asemaan yhteiskunnassa, avoimen ja puolueettoman tiedonvälityksen saatavuuteen jne. Tavoitteena on, että globaaleista kysymyksistä muodostuisi opiskelijoille kokonaiskuva.
 
Saman teeman käsittely yli oppiainerajojen tuo monipuolisen näkemyksen asioihin. Esimerkkinä voisi olla energiakysymys, joka liittyy hankkeen teemaan "Ilmastonmuutos ja sen inhimilliset vaikutukset". Fysiikassa perehdytään eri energiamuotoihin (aurinkoenergia, tuulivoima, ydinenergia jne), maantiedossa ja biologian kursseilla voimme tutkia energiatalouden ympäristöllisiä ja aluemaantieteellisiä vaikutuksia. Filosofian ja uskonnon kursseilla asia täydentyy ihmisoikeusnäkökulmasta; liittyykö energiantuotantoon pakkotyötä tai lapsityövoiman käyttöä. Tansanialaisen ympäristökasvatuksessa edelläkävijäksi tunnustetun koulun kanssa tästä aihepiiristä syntyy kiinnostava keskustelu kun voimme verrata asioita eri näkökulmista ja mittasuhteista.
 
Painotukset hankkeen työskentelyssä ovat ajantasaisen tiedon vaihtamisessa, yhteisten oppimistehtävien tekemisessä ja tulosten jakamisessa, kriittisessä medialukutaidossa, sekä suorassa vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kesken näiden kolmen koulun välillä. Rohkaiseminen kommunikoimaan vieraalla kielellä kulttuuriset näkökulmat huomioiden on yksi keskeisistä tavoitteista ja sitä harjoittelemme esimerkiksi Skype- ja Facebook-puhelujen välityksellä.
 

Kaikissa toteutustavoissa on keskeistä kumppanuuteen ja avoimeen vuorovaikutukseen pyrkiminen niin, että erilaiset lähtökohdat ja toteutustavat tulevat huomioiduiksi. Voimme osaltamme edistää nuorten kriittiseen maailmankansalaisuuteen kasvamista.
 

Hankkeen tulevia tapahtumia:

29.9. - 30.9.2015 Kouluvierailulla Hosainan kuurojen kouun rehtori Tadesse Gainore Etiopiasta sekä Pirkko Nummela SLS
 
 
28.10 - 1.11.2015 Kouluvierailulla kumppanikoulumme rehtori James Somi Ngarenanyukin secondary school Tansaniasta. Mukana myös Katri Niiranen-Kilasi SLS. Katri työskentelee opettajakouluttajana Makumiran yliopistossa ja projektivastaavana PITA-hankkeessa, jolla tavoitellaan paikallisten koulujen opettajien pedagogisten taitojen parantamista.
 
 
22.11 - 23.11.2015 vieraanamme Arto Salonen. Salonen on Helsingin yliopiston dosentti. Hänen väitöstutkimuksen aiheena oli ”Kestävä kehitys globaalin ajan hyvinvointiyhteiskunnan haasteena”. Hän ohjaa työpajaa opiskelijoille toisesta hankkeemme pääteemoista "ihmisoikeudet"
 
 

”Kasvatuksen tehtävänä on opettaa kyseenalaistamaan, rakentamaan tietoa vuorovaikutuksessa, avaamaan monenlaisia näkökulmia, kohtaamaan epävarmuutta sekä toimimaan eettisesti”(globaalikasvatuksen professori Vanessa de Oliveira Andreotti )

Kaikuja meiltä ja maailmalta - lue kuukauden kolumni tästä
 
Lisätietoja hankkeesta:
 
Anne Harvala
Hankekoordinaattori
anne.harvala@rko.fi
050 5252 433