Raudaskylän Kristillinen Opisto | Etu-luokka - Raudaskylän Kristillinen Opisto
Hankkeet > Päättyneet hankkeet > Etu-luokka

Kalajokilaakson ETU-luokka – kokeilu ja seuranta

Kalajokilaakson ETU-luokka on kokeilu- ja seurantahanke, joka jatkaa Voitto 1-5 -hankkeiden moniammatillista työtä syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tukemiseksi ETU-luokkatoiminnan avulla. Raudaskylässä toimiva ETU-luokka tarjoaa kuntouttavan erityisopetusjakson niille oppilaille jotka tarvitsevat tukea sopeutumisongelmiensa takia.

ETU-luokka

ETU-luokan tavoitteena on oppilaan kouluvalmiuksien luominen sekä koulunkäynnin perusvalmiuksien kehittäminen ja vahvistaminen. Opiskelu ETU-luokassa on pienryhmäopetusta ja tapahtuu henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman, HOJKS:n mukaan. ETU-luokassa on mahdollista opiskella korkeintaan yksi lukuvuosi, jonka jälkeen oppilas siirtyy tuetusti takaisin omaan luokkaansa. Lasten tilanteissa on merkittävää ulottaa toiminta myös lasten perheiden tasolle ja saada huoltajat mukaan yhteistyöhön. Tämän vuoksi perhetyö kuuluu keskeisenä osana ETU-luokan toimintaan.

ETU-luokka hankkeena

Kalajokilaakson ETU-luokka -kokeilu- ja seurantahanketta koordinoi Raudaskylän kristillinen opisto. Hanke toimii erillään etuluokasta kuitenkin sen prosessia tukien. Hankkeen puitteissa kerätään systemaattista tietoa ETU-luokasta ja sen toiminnasta. Hankkeen kautta työelämälle avautuu mahdollisuus tutustua ETU-luokan toimintaan: hanke mahdollistaa muun muassa vierailut ETU-luokkaan, toiminnan esittelyn sekä tulosten ja kokemusten jakamisen. Hankkeen puitteissa kerätyn tiedon pohjalta työelämälle tullaan tarjoamaan aiheeseen liittyvää ammatillista koulutusta. Perhetyöstä saatuja kokemuksia hyödynnetään perheille suunnattavan tuen kehittämiseksi.

Kalajokilaakson ETU-luokka – kokeilu ja seuranta on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittama ammatillisen lisäkoulutuksen työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän hanke. Hankkeen toiminta-aika kestää vuoden 2012 loppuun asti.

Lisätietoja

Paula Santapakka p. 050 3067 417, paula.santapakka@rko.fi.