Raudaskylän Kristillinen Opisto | Eteväksi - Raudaskylän Kristillinen Opisto
Hankkeet > Päättyneet hankkeet > Eteväksi

Eteväksi auttaa peruskouluopintojen loppuun saattamisessa

ETEVÄKSI- Etäopiskelun kehittäminen aikuisten perusopetuksessa on hanke, joka tavoittelee laajalta alueelta nuoria aikuisia, romaneja sekä maahanmuuttajia, joilta puuttuu peruskoulun päättötodistus.

Peruskoulun keskeyttäneitä nuoria aikuisia on tärkeää pyrkiä kannustamaan keskeytyneiden opintojen loppuun saattamiseen. Yksin opintojen suorittaminen tällaiselle kohderyhmälle on kuitenkin usein hankalaa, sillä aikuisten perusopintojen kohderyhmä tarvitsee paljon tukea. Sen vuoksi hankkeen puitteissa laajennetaan yhteistyöverkostoa muun muassa nuorten työpajojen kanssa ohjatun etäopiskelumallin luomiseksi. Hankkeen tavoitteena on myös luoda ohjattua etäopiskelumallia tukevaa opiskelumateriaalia. Kurssimateriaalin tuottamisessa hyödynnetään uusinta tieto- ja viestintätekniikkaa.

Hankkeen aikana luodaan opetus- ja ohjauskäytännöt, joiden avulla etäopiskelija ei jää yksin, vaan opiskelu on koko ajan tuettua. Hankkeen konkreettisen toiminnan kautta laajempana tavoitteena on peruskoulun loppuun saattaminen ja tätä kautta nuorten aikuisten koulutuspolkujen avaaminen sekä syrjäytymisen ehkäisy.

ETEVÄKSI- Etäopiskelun kehittäminen aikuisten perusopetuksessa on yleissivistävän koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen liittyvä hanke. Hankkeen rahoittajana toimii Opetushallitus. Hankkeen toiminta-aika on elokuun 2013 loppuun.

Katso Eteväksi -blogi! >  

Lisätietoja

Päivi Peltoniemi p. 050 4095 755, paivi.peltoniemi@rko.fi.