Aikuisten digitaito - Raudaskylän Kristillinen Opisto
Hankkeet > Käynnissä olevat hankkeet > AIKUISTEN DIGITAIDOT

Aikuisten Digitaidot

Aikuisten Digitaidot on Opetushallituksen rahoittama vapaan sivistystyön kehittämishanke vuosille 2019–2020. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat maahanmuuttajat, osatyökykyiset pitkäaikaistyöttömät, uudelleen kouluttautuvat aikuisopiskelijat sekä järjestöjen kautta ikäihmiset. Tavoitteena on työelämävalmiuksien parantaminen ja kansalaistaitojen vahvistaminen.

 

Opintojen sisällöissä korostuvat perusdigitaidot sekä työelämän ja arkielämän digitaidot. Opinnot henkilökohtaistetaan, joten jokaiselle löytyy oma yksilöllinen koulutuspolku. Koulutukset ovat pääsääntöisesti maksuttomia, kaikille avoimia matalan kynnyksen toimintana toteutettavia.


 


Ota yhteyttä niin neuvotellaan ja sovitaan opastustuokiosta tai pidemmästä koulutuksesta!


Lisätietoa:
Hankevastaava Sami Vuolteenaho
sami.vuolteenaho@rko.fi
p. 044 7427 620
WhatsApp